Priser

20,000 kr i prispengar att fritt disponera.

Utveckling av affärsidén hos Innovatum Startup under sex månader. Kickstarta med hjälp av erfarna affärscoacher, tillgång till värdefulla kontakter, konsultinsatser av partners och rätt vägar till finansiering, allt i en kreativ miljö med andra startups och entreprenörer.

Erbjuds innovations- samt finansieringsrådgivning från ALMI:s erfarna rådgivare för att möjliggöra undersökning, test och verifiering av affärsidén.

Erbjuds ett års mentorskap och 10 timmars gratis rådgivning med någon av NyföretagarCentrums erfarna affärsrådgivare.

Tävlingen är öppen

1 september - 1 november 2019

Dessutom...

Fintegrity

erbjuder någon av följande tjänster kostnadsfritt: Företagsvärdering, optionsvärdering, incitamentsprogram eller fem månaders framåtriktad ekonomistyrning inkl. löpande bokföring.

Swedbank

erbjuder kostnadsfritt baspaket av företagstjänster under den tid bolaget är anslutet till inkubatorn samt tre timmars fri rådgivning.

Söderberg & Partners

erbjuder fri rådgivning kring försäkringar, såväl företagets som de anställdas försäkringar.

Combitech AB

erbjuder gratis konsultation tjänster inom avancerad produktutveckling och industrialisering till ett värde av 5000 SEK.

Fondia

erbjuder tre timmars fri juridisk rådgivning kring vad man bör tänka på ur ett juridiskt perspektiv kopplat till sin affärsidé eller andra bolagsfrågor.

Advokatfirman Dnovo

erbjuder fem timmars kostnadsfri rådgivning inom affärsjuridik

SEB

hjälper dig att hitta rätt i uppstarten. Genom deras företagsrådgivare erbjuder de kostnadsfri rådgivning och bra rabatter på tjänster. På getstarted.seb.se får du en inblick i SEB:s erbjudande till entreprenörer och nystartade företag.

Tävlingskriterier

för deltagande är:

target

Deltagande personer/idéer ska ha sin hemvist i någon av Fyrbodals 14 kommuner.

target

Tävlande idé får inte tidigare varit antagen till en företagsinkubator.

target

Tävlande idé kan ha bedrivits i företagsform i upp till ett år innan tävlingsdagen den 28 november 2019.

target

Kunna närvara på pitchutbildning den 13 november 2019 på Innovatum i Trollhättan (kl. 17-20).

target

Kunna närvara på tävlingsdagen den 28 november 2019 på Innovatum i Trollhättan.

Tävlingen är öppen

1 september - 1 november 2018